İSA DAN ÖNCE 5000 - 2000

4500 Balık oltaları
Karadeniz kıyısında, Yugoslavya'nın Lepinski Vi yöresinde balık oltalarının ilk örnekleri bulundu.
4000 Tartı Aletleri
Mezopotomya'da ağırlık ölçmeye yarayan aygıtlar kullanılıyordu.
4000-3000 Davullar
Afrika'da, Yukarı Nil yöresinde ahşap çerçeve üzerine gerilmiş hayvan derisinden yapılmış davulların kalıntıları bulundu.
4000-3000 Torna tezgâhları
Ortadoğu'da tahta işlemekte kullanılan tezgahlar bulundu.
4000-3000 Yelkenliler
Mısır'da, Nil Nehri üzerindeki teknelerde yelken kullanıldı.
3500 Yazı
Mezopotamya'da çivi yazısının gelişimi başladı.
3500 Bronz
Mezopotamya'da kalay ve bakırdan alaşım yapıldı.
3500 Çiviler
Mezopotamya'da bakır çiviler kullanıldı.
3500 Papirüs
Bir tür kağıt olan papirüsün yapımı Mısır'da gerçekleşti.
3500 Çömlekçi tezgâhı
Mezopotamya'da çömlekçilerin tekerlekli tezgah kullandıkları biliniyor.
3500 Saban
Irak'ta, Ur yakınlarındaki mağaralarda bulunan duvar resimlerinde sabana da rastlandı.
3200 Tekerlek
Irak'ta Ur yakınlarında tekerlekli bir aracın resimler: bulundu.


3200 Mürekkep
Lamba isinin yumurta akı ya da balla karıştırılmasıyla elde edilen ilk mürekkep Mısır'da kullanıldı.
3000 Baraj
Mısır'da Garawi Nehri Vadisi'nde sulama amacıyla yapay bir göl elde etmek üzere Saad el-Kafara Barajı yapıldı.
3000 Arp
Irak'ta bulunan bir vazonun yüzünde arpı andıran telli bir çalgının resmi görüldü.
3000 24 saatlik gün
Mezopotamya'da yaşayan Babilliler, ilk kez olarak bir günü 24 eşit zaman dilimine böldüler.
3000 Abaküs
İlk olarak Çinliler ya da Babilliler tarafından kullanıldı.3000 Kemer
Örneklerine Irak'ın Ur kentinde rastlandı.
3000 Çekül
Mısırlı inşaatçılar, dikey doğruları belirlemek üzere ucunda bir ağırlık bulunan ipler kullandılar.
3000 Cam
Mısır ve Mezopotamya'da cam yapımı gelişti.
3000 Pamuk             
Pakistan'da İndüs Vadisi' nde pamuk ekimi yapıldı.
3000-2000 Borular
Pakistan'ın Mohenjo-daro yöresi ile Girit Adası'nda bir yerden ötekine su iletmek amacıyla kilden yapılmış borular bulundu.
2800 Halat
Kenevirden yapılmış halatlar Çin'de kullanıldı.
2600 Gönye
Mısırlı taş ustaları tarafından kullanıldı.
2500 Kilit ve anahtar
Çin'de tahtadan yapılmış kilitler ile bunları açmaya yarayan anahtarlar kullanılıyordu.
2500 Kayak
İsveç'te, Hoting yöresinde izlerine rastlandı.


2300 Harita
Bugün var olan en eski harita, Babil'de bulunan ve kilden bir tablet üzerine yapılan çizimdir.
2000 Koşumlar
Atlar için deriden yapılmış koşum takımları Mezopotamya'da Asurlular tarafından kullanıldı.
2000 Güneş saatleri
Mısırlılar tarafından geliştirildi.
2000 Parmaklıklı tekerlek
Mezopotamya'da arabalarda kullanıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder