İSA'DAN SONRA 0- 500

79 Pergel
Bronzdan yapılmış çizim pergelleri, İtalya’nın Pompei Kenti'nde kullanıldı.
100 Kâğıt
Paçavraların odun hamuru, saman ve suyla dövülmesiyle yapılan ilk gerçek kâğıdı Çinliler yaptılar.         
100 Buhar makinesi
Mısır'da İskenderiyeli Hero tarafından tasarlandı.     120-124 Kubbe
En belirgin olarak ilk kez Roma'daki Pantheon Tapınağı'nda kullanıldı.
150 Ptolemaeus' un evren teorisi
Yunanlı bilgin Claudius Ptolemaeus, dünyayı evrenin merkezi olarak gören bir sistem geliştirdi.
200 Kızaklar
İskandinavya’da demirden yapılmış kızaklar kullanıldı.
200-300 Tekerlek
Cinde ağır yükleri taşımada kullanıldı.
300 Üzengi
Çin'de bulunan bazı seramik eşyaların üzerinde üzengi resmine rastlandı. Avrupa'ya geçişi ise sekizinci yüzyılda gerçekleşti.
362 Hastane
İlk halk hastanesi Roma'da imparator Julian tarafından açıldı.
400 Ondalık sayılar
İlk Ondalık sayılar sistemi Hindistan'da kullanıldı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder